Контактылар

“Аялзат-үйбүлөлүк зомбулуктан жабыркаган балалуу аялдарга жардам берүү борбору” муниципалдык мекемеси
ИНН: 01406199510100

Жумуш телефону: 0312 653738

E-mail: centrayalzat@gmail.com

WEB: www.centrayalzat.org.kg